Πλήρης αλυσίδα παραγωγής

Πλήρης αλυσίδα παραγωγής

1. Προμηθευτές της Κίνας
2. Προμηθευτές της ΕΕ
3. Το βούτυρο από 1 & 2 είναι όλα για παραγωγή ακατέργαστης βάσης CSBIO

1. Προμηθευτές της Κίνας
2. Προμηθευτές της ΕΕ
3. Ακατέργαστη βάση CSBIO (από το 2019)