Εταιρική κουλτούρα

Άνθρωποι προσανατολισμένοι και εφαρμογή

Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd.

Επιχειρηματικός σκοπός

Όλα για την υγεία της ανθρωπότητας

Επιχειρηματικό πνεύμα

Ανθρώπινο προσανατολισμό, υποστηρίζοντας την επιστήμη και την τεχνολογία, πρώτα φήμη, πρωτοποριακό και επιχειρηματικό.

Επιχειρηματική φιλοσοφία

Ακεραιότητα που βασίζεται στην ακεραιότητα

Πολιτική ποιότητας

Ποιότητα επιβίωσης, διαχείριση αποτελεσματικότητας, ακεραιότητα και φήμη, καινοτομία και ανάπτυξη.

Φιλοσοφία διαχείρισης

Ανθρωποπροσανατολισμός, εστίαση στην εφαρμογή.

Έννοια της μάθησης

Συστηματική σκέψη, αυτο-υπέρβαση, δια βίου μάθηση, κοινή πρόοδος.